Vi fanns på Barkarby som aktiv flygklubb fr.o.m. 1977 till 2010 då fältets slutgiltigt stängdes. 2005 då Tullinge stängdes flyttade även Botkyrka Flygklubb in på Barkarby vilket efter två år ledde till en sammanslagning av klubbarna..

Fältet drevs  då sedan 1985 civilt av flygklubben som Stockholms  enda allmänflygfält med hårdgjord bana, banbelysning, bränsle och öppet 24 tim/dygn. Fältet huserade vid stängningen 125 mindre flygplan i 82 hangarer. Någon ersättning erbjöds inte vare sig av kommunen eller regionen.