2023

Och därmed är det dags för medlemsavgift.
Kontot är:  601-9186, Vassunda Flygklubb
Medlemsavgift 900.- Per Medlem
Användning av fältet Markarrende för uppställd egen hangar (per flygplan) 3000:-