Medlemskap & priser

Medlemskap & priser

På höstmötet 2017 beslutades följande avgifter för 2018.

Medlemsavgift (Vängsö och Vassunda): 900.-

Användning av fältet (basering Vassunda) 1.700:-

Hyra av hangarplats (Vassunda): 5.000:-

Markarrende för uppställd egen hangar: 1.200:-

Avgiften betalas till BFK Flygklubbs konto 601-9186.

Leave a Reply